ROK 2013

Školení a přezkoušení dle vyhl.50/78 Sb. se uskuteční v květnu 2013
ve Wellness hotelu Panorama Blansko - Češkovice (klubovna v 1.patře) od 8.00 hod.

Připomínám : vzít s sebou :
: lékařské osvědčení - schopen práce (oblast elektro) a práce ve výškách
: poslední osvědčení dle vyhl.50/78 Sb.
: a doklad o nejvyšším vzdělání v oboru elektro.

V souladu s § 8 odst.4 bude školení a přezkoušení oznámeno orgánu dozoru
a příslušné organizaci rozvodu energie.

Přihlášení stačí E-mailem :  ecdv@ecdv.cz  

Odborný garant : Petr Langr - cechmistr ECDV 
Organizace školení : Pavel Borek 602 75 96 57